Mass Steel - Süleymaniye / IRAK
Mass Cement - Süleymaniye / IRAK
Kireç Tuğla - Nevşehir / TÜRKİYE
.

Paket Arıtma Sistemleri Teknik Özellikleri

     Proseptic® Paket Arıtma ünitesi normal çalışma şartlarında, operatör müdahalesi minimum seviyede tutulacak şekilde tasarlanmıştır. Paket Arıtma Ünitesi zaman esaslı PLC  yardımıyla kontrol edilmektedir. Proseptic® paket arıtma ünitesinde besleme (atıksu alma), havalandırma, dinlenme (çökeltme) ve arıtılmış su deşarj işlemleri sırayla PLC vasıtasıyla, gelen atık su miktarına bağlı olarak tekrarlanmaktadır.

Paket Arıtma Ünitesi 3d

     1- Izgara :

Manuel temizlemeli kaba ızgara 20 mm den daha küçük çaplı katı partiküllerin sistem girişinde uzaklaştırılması amacıyla sistemde yeralmaktadır.
Izgara Modelleri için tıklayın >>

     2- Ön Çöktürme Haznesi :

Proseptic® Atıksuyla beraber tesise giren biyolojik olarak arıtılmayacak askıda katı maddeler havuz tabanında toplanır. Bu ünite sayesinde arıtma tesisi difüzör hatlarının ve sistem içerisinde çalışan pompa vs. ekipmanların katı maddelerden zarar görmesi önlenmiş olur. Havuz tabanında çökelen çamurun 4 ayda bir vidanjör ile uzaklaştırılması gerekecektir.

     3- Dengeleme Haznesi :

Proseptic® Ön çöktürme haznesinden geçen atıksuların bu haznede toplanması ile homojen bir atıksu karışımı sağlanmaktadır. Ayrıca dengeleme haznesi pik debilerde atıksu miktarındaki dalgalanmaları önlemekte ve biyolojik arıtma sistemine sabit miktarda atıksu iletimini gerçekleştirmektedir.

    4- Proseptic® : Reaktör

Proseptic® Arsimak Arıtma Sistemleri, biyolojik kirlilik içeren atıksuların arıtımında dünyanın çeşitli ülkelerinde tercih edilmekte ve Türkiye’de en çok kullanılan Ardışık Kesikli Aktif Çamur SBR (Sequencing Batch Reaktor ) prosesini kullanmaktadır. Ardışık Kesikli Reaktör Prosesi ile çalışan atıksu arıtma ünitelerinde; Havalandırma, çöktürme ve tahliye fazları ünite içerisinde ek bölmede ardışık olarak gerçekleşmektedir ve oluşan çamur zamanla mineralize olarak biyokütle miktarı minimum seviyede kalmaktadır.
Akım Şeması

Paket Arıtma Sistemleri Saha Fotoğrafları